Velké poděkování patří firmě Ty-Com MB s.r.o. za zavedení internetu v našich prostorách.
Internet budou moci naši návštěvníci využívat zdarma.
Především bude sloužit jako pomůcka k připravovanému počítačovému kurzu pro dospělé.

Logo Tycom