Ve zpravodaji pro občany Dobrovice a okolí vyšel článek o znovuzrozeném Klíčku – str. 5
http://dobrovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=2747&id_dokumenty=155406