Děkujeme obci Vinařice za poskytnutí peněžního daru na provoz centra Klíček.