Nabízíme pomoc v případech kdy
– má vaše dítě problémy ve škole ( potýká se s neúspěchy v učení,  má diagnostikovanou specifickou poruchu učení SPU)                                                         
– potřebujete poradit ohledně učení, školy, výchovy dětí
– rodinnou terapii
– invidální poradenství

Dále nabízíme dlouhodobý program HYPO pro děti od 5-10 let s ADHD.

Termíny: čtvrtky 13-15  dle dohody, případně i jiné dny
Cena: dle dohody

Lektor: Mgr. Radka Matesová
Tel: 721714179
Email: matesovar@seznam.cz

Lektorka kurzu
Mgr. et Bc. Radka Matesová
FFUK Praha Sociální pedagogika – specializace poradenské problémy
Pedf Praha Vychovatelství
Pedf UTB Zlín Předškolní pedagogika
Pedf Hradec Králové Asistent pedagoga
Pedf Olomouc Ředitelské studium
Praxe :
25 let státní školství
12 let poradenská praxe OSVČ
14 let lektorka programů Člověk v tísni – výuka dokumentárním filmem