Povídálek je kroužek logopedické prevence s cílem zábavnou formou procvičovat správnou výslovnost a rozvíjet u dítěte jazykové dovednosti a myšlení.
Výuka probíhá veselou a hravou formou.

Co vše tento kroužek dětem přinese
– pomocí říkanek, básniček, slovních hříček a písniček se děti naučí správné výslovnosti hlásek a rozvinou si slovní zásobu
– součástí hodiny jsou i dechová cvičení, která napomáhají k plynulosti řeči
– díky slovním hříčkám se děti naučí formulovat svoje myšlenky
– ve výuce nebudou chybět rytmizační a pohybové hry
– děti se naučí správné artikulaci a důsledné výslovnosti hlásek
– součástí výuky jsou metodické materiály, které poslouží na domácí procvičování
– celou dobu výuky bude děti provázet maňásek žabák


Termín: každý čtvrtek od 14:30 – 15:15
Věková skupina: 4 – 7 let
Cena: 1.180,- za pololetí
Kontaktní osoba: Jana Pažoutová
Telefon: 605 700 815

Přihlášky registrace