Pro snadný vstup vašich budoucích prvňáčku do školy jsme pro vás připravili předškolní kurz v termínu od 3.3.2022 – 31.3.2022 a to každý čtvrtek od 15:30-17:00.

Co dítě získá v přípravce ?
– dobré studijní návyky
– radost z učení,chuť učit se
– praktické dovednosti
– psychickou odolnost
– rozvoj matematických schopností
– rozvoj fantazie
– rozvoj slovní zásoby
– odhalení případných poruch učení

Oblasti, v kterých se dítě bude vzdělávat :
– psaní tiskacích písmen
– počítání do 10
– nové básničky, písničky
– rozeznávat tvary a barvy
– orientace v prostoru
– orientace v čase
– reedukace specifických poruch učení, jemné motoriky, rozlišovacích schopností
– sebeobsluha
– samostatnost
– ochota být delší čas bez rodičů

Termíny: 3.3. – 10.3. – 17.3. – 24.3. – 31.3. 2022 vždy od  15:30 – 17:00
Cena:
1.000,- za celý kurz ( v ceně jsou výukové materiály), minimální počet pro otevření kurzu je 5 dětí.
V případě většího zájmu otevřeme další kurz v dubnu.

O přihlášku a platební informace se obraťte na Radku Matesovou
email:  matesovar@seznam.cz
tel:
721 714 179

Lektorka kurzu
Mgr. et Bc. Radka Matesová
FFUK Praha Sociální pedagogika – specializace poradenské problémy
Pedf Praha Vychovatelství
Pedf UTB Zlín Předškolní pedagogika
Pedf Hradec Králové Asistent pedagoga
Pedf Olomouc Ředitelské studium
Praxe :
25 let státní školství
12 let poradenská praxe OSVČ
14 let lektorka programů Člověk v tísni – výuka dokumentárním filmem