V mnoha městech organizujeme tábory o letních prázdninách.
Příměstské tábory „bez spaní“ s programem od 8:00 do 16:00 jsou plné her, vnitřních i venkovních pokusů, společných okamžiků s novými kamarády a výletů do přírody.
Dbáme o různorodost jednotlivých dní a aktivit, které se díky naší bohaté metodice neustále obměňují, čímž se příměstské tábory stávají atraktivní i pro děti, které se účastní více turnusů v jednom roce.

Termín:
11. – 15. 7. 2022
15. – 19. 8. 2022

Lektorka: Radka Matesová
email:  matesovar@seznam.cz
tel: 721 714 179

Přihlášky na stránkách
https://www.veselaveda.cz/tabory/primestske/dobrovice/