Vyskytla se možnost v Klíčku uspořádat odbornou logopedickou přednášku a to nějakou středu odpoledne – jindy paní nemůže.

Zajímalo by nás, jestli byste o takovou přednášku měli zájem a jaký čas by vám nejlépe vyhovoval?