Kroužek se pro malý zájem neotevřel

Malý zálesák a přírodovědec

Tento smysluplný kroužek nabývá v poslední době na své popularitě. Je pro děti poutavý a nabízí mnoho nových poznatků o naši přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Malí badatelé se dozví nové informace z přírody, říše zvířat nebo vědy. Díky netradičním tématům (zkoumání půdy, meteorologické poznatky, přírodní úkazy atd.) jsou děti podněcovány k přemýšlení o běžných věcech kolem nás.

Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro ně zajímavá. Získané znalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují a to díky aktivnímu přístupu učení.

Co vše tento kroužek dětem přinese:

kreativní přírodní hry a soutěže
výtvarnou tvorbu z přírodních materiálů
nové poznatky o lese v souvislostech formou příběhů
děti si zahrají na výzkumníky vody a půdy
dozví se, co je to potravní pyramida
budou poznávat stromy, keře, květiny a zvířata
přiblíží si práci lesníků a myslivců
ve výuce používáme vlastní, kvalitní metodické materiály
vždy se snažíme, aby byl kroužek naučný, a zároveň do něj děti rády chodily

Začínáme: 4.10.2023
Termín: středa – 15:15-16:00
Věková skupina:
Cena: 1.490,- Kč za pololetí
Kontaktní osoba: Jana Pažoutová
Telefon: 605 700 815