PRO NEDOSTATEČNÝ ZÁJEM SE KROUŽEK RUŠÍ.
Na jaře příštího roku zkusíme otevřít jarní přípravku.

Pro snadný vstup vašich budoucích prvňáčku do školy jsme pro vás připravili předškolní kurz
v termínu od 11. 9. – 14. 12. 2023 , celkem 10 lekcí

Co dítě získá v přípravce ?
– dobré studijní návyky
– radost z učení, chuť učit se
– praktické dovednosti
– psychickou odolnost
– rozvoj matematických schopností
– rozvoj fantazie
– rozvoj slovní zásoby
– odhalení případných poruch učení

Oblasti, v kterých se dítě bude vzdělávat :
– psaní tiskacích písmen
– počítání do 10
– nové básničky, písničky
– rozeznávat tvary a barvy
– orientace v prostoru
– orientace v čase
– reedukace specifických poruch učení, jemné motoriky, rozlišovacích schopností
– sebeobsluha
– samostatnost
– ochota být delší čas bez rodičů

Počet lekcí:  10
Termíny – každý čtvrtek  15:15 – 16:15

září
21. 9.

říjen
5.10. , 12.10, 19.10

listopad
2.11, 16.11, 23.11, 30.11.

prosinec
7.12., 14.12.

Cena za kroužek: 2 500.- Kč
včetně zálohy 300,- Kč
Lektorka: Mgr. et Bc. Radka Matesová,  email: matesovar@seznam.cz
FFUK Praha Sociální pedagogika – specializace poradenské problémy
Pedf Praha Vychovatelství
Pedf UTB Zlín Předškolní pedagogika
Pedf Hradec Králové Asistent pedagoga
Pedf Olomouc Ředitelské studium
Praxe :
25 let státní školství
12 let poradenská praxe OSVČ
14 let lektorka programů Člověk v tísni – výuka dokumentárním filmem