Z důvodu nařízení vlády a přání města Dobrovice od 13. 3. 2020
jsme nuceni přerušit na dobu 30 dnů provoz a zrušit akce konané v centru Klíček Dobrovice.

O náhradních termínech plánovaných akcí budete včas informováni.