Výtvarný kroužek je určený pro všechny děti, které se chtějí seznámit s různými výtvarnými, grafickými i netradičními technikami a to dle zájmu dětí.
– grafické techniky
– malba, kresba
– origami, kirgami
– tupování
– modelování
– koláže
– frotáže
– hry s barvou

Začínáme: 7. 2. 2024 (poslední hodina 12. 6. 2024)

Termín:
středa 16:15 – 17:45
7.2.,21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 29.5., 12.6.

Věková skupina:
5-12 let, maximální počet dětí 15, minimální počet 7 dětí

Cena: 
2.300,- Kč  za pololetí, včetně materiálu – úhrada v hotovosti při první hodině

Lektorka:
Mgr. Hana Herdová, email: herdovka@centrum.cz

Registrační formulář – odkaz