Výtvarný kroužek je určený pro všechny děti, které se chtějí seznámit s různými výtvarnými, grafickými i netradičními technikami a to dle zájmu dětí.
– grafické techniky
– malba, kresba
– origami, kirgami
– tupování
– modelování
– koláže
– frotáže
– hry s barvou

Začínáme: 20. 9 . 2023 (poslední hodina 24. 1. 2024)
Termín: středa 16:15 – 17:45
20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.,20.12., 10.1.2024, 24.1.2024
Věková skupina: 5-12 let, maximální počet dětí 15, minimální počet 7 dětí
Cena: 2.500 za pololetí, včetně materiálu a zálohy ve výši 300,- (platba předem na účet)
Lektorka: Mgr. Hana Herdová, email: herdovka@centrum.cz