ZRUŠENO pro malý počet účastníků

Tento kurz Vám pomůže uchopit do vlastních rukou odpovědnost sám za sebe díky sebevzdělávání. Již na prvním kurzu získáte mnoho nástrojů, které lze uplatnit v běžném životě.

Získáte schopnost používat NÁSTROJE osvojené v rámci kurzu vhodně a s jistotou v každodenním životě.
Některé z nástrojů jsou:
Svalový test – komunikace s podvědomím – odhaluje pravdu a lež
Barometr chování – páteř celé metody Kineziologie, laicky řečeno jde o mapu, která nám představuje modely chování a naše pocity, které si neseme z děství, od rodičů …
Korekce – různá fyzická cvičení, čtení textů, které podporují správnou funkci těla, vyrovnávají funkci a harmonizují komunikaci mozkových hemisfér, předního a zadního mozku.

Pomocí technik, které se naučíte zvládnete jemně odblokovávat emocionální stres.

Lektorka: Marcela Skuhravá Stohrová , Tel. 733 543 100
Trvání: 2 dny (14 hodin)
Termín: 22.4. – 23.4. 2023 (9:00 hodin a končí v 18:00 hodin)
Cena: 3 800,- cena zahrnuje skripta a pomůcky
Mapa – kudy k nám
Bližší informace k metodě, ke kurzu, najdete na stránkách http://moznostvolby.cz/

Tato metoda pomáhá v mnoha oblastech života:
– zvýšit své sebevědomí a sebeúctu
– odstranit problémy s komunikací, s učením a soustředěností
– harmonizovat mezilidské vztahy – partnerské, rodičovské, pracovní, sousedské…
– odstraňuje různé, strachy, fobie
– odbourává psychické bloky
– pomáhá vyrovnat se s těžkou životní událostí ( odchod blízkého člověka)
– může vám pomoci s nadváhou, odnaučit se kouřit

Odstraňuje i problémy na fyzickém těle
– žaludeční neuróza
– bolesti hlavy a páteře
– bolesti kloubů
– zácpy nebo průjmy
– noční pomočování
– zadrhávání v řeči a jiné…

Jak kineziologie ONE BRAIN funguje?

Nástroje, které využívá tato metoda, jsou: svalový test – testování svalu je testování mozku, pomocí svalu (nejčastěji se testuje pomocí jemného tlaku na zápěstí horních končetin) netestujeme pouze sval, ale zároveň levou a pravou mozkovou hemisféru. Současným testováním obou paží aktivujeme obě mozkové hemisféry s cílem získat odpovědi od celého mozku. Testování svalu je bezpečné a jemné. Důležitou zásadou three in one je, aby celý proces USMĚRŇOVALA testovaná osoba. JEDINĚ KLIENT zná odpovědi a řešení svých problémů a díky dalším nástrojům je jemně identifikuje a najde řešení. Dalšími nástroji jsou: BAROMETR CHOVÁNÍ, který nám ukazuje, co chceme, co nechceme a JAK SE V SOUVISLOSTI S TÍM CÍTÍME. Barometr chování začíná i končí volbou. Je rozložen do tří úrovní uvědomění.
  • VĚDOMÍ – znamená přesně to, co si vědomě uvědomujeme, co se děje v přítomnosti právě teď. Vědomá úroveň posílá informace do podvědomí.
  • PODVĚDOMÍ – představuje minulou zkušenost, která přímo souvisí s tím, jak v určitých situacích přítomnosti reagujeme a proč tak reagujeme. Podvědomí má přímý vliv na úroveň těla.
  • TĚLO – odpovídá veškerým našim životním prožitkům, od nejranějšího dětství až do této chvíle, je to nefalšovaná pravda o veškerých prožitcích člověka.

Jednotlivé barometrické úrovně se dále dělí na podkategorie, které nejpřesněji definují, co cítíme.