Barevná typologie osobnosti a její vliv na komunikaci

✨Chcete se naučit lépe porozumět sami sobě i ostatním lidem?
✨Chcete být tolerantnější vůči odlišnosti ostatních?

✨Chcete předcházet zbytečným nedorozuměním?

➡️Poznejte s námi základy barevné typologie osobnosti.
Jedná se o osobnostní typologii, která popisuje základní vlastnosti, chování a povahové rysy lidí.
Pomáhá poznat sebe i druhé, a tím budovat lepší vztahy nejen doma, ale i v práci.
Díky ní jste schopni na základě pozorování velmi rychle poznat osobnost člověka a přizpůsobit mu svůj styl komunikace.
✨„Svět vidíme NE takový, jaký je, ale takový, jací jsme my sami“.✨
Stephen R. Covey

Lektorka:
lektorka a koučka Věra Klosová, spoluzakladatelka seberozvojového projektu Živemie
Termín:  9.5.2023 od 17:30 – 20:00
Cena vstupenky: 120,- Kč (platba v hotovosti na místě).
Počet míst omezen, nezapomeňte si to své zarezervovat včas https://nti.cz/zivemie-prednasky/